600 mm trc Panda, xe c 2; camera mt, camera, 13, megapixel v, Camera trc l, 8 megapixel dy Thay, Th, l qua 20 Cn dy ca pro l, 26 ml Ngoi ra th l chun chng nc ca; Honda, l ip68, cn trc lc mt pro l ip67 by gi, th mnh, xa, tin, hnh, bng mm nha, Mnh thy l, Thng robot h s cho hay b, dy, cn chic lp mt th, h s ch cho 1 b, dy thi y l, dy sc ca, chic lt, ny th em, thy l, n l, dng Quc Dn ri, anh, ngm, th, kt ni, my tnh nha truyn, ti D liu nga nhc nh v, xem c hai thit b, ny th mnh thy l, ri vo khong, 2 tn ri, l y nhng, pha s, sc nhanh, hn, khong, hai, mi, phn, trm, Ngoi, ra, th s c thm mt que chc, sim em, a sch ca; Dn bn trong, Cn y l, hp, ca, chic robot, ny sch hng dn, ngi, l, dy sc, ny th n cng, ging, nh, trc lc, nt, Alo, Ngoi, ra, th, anh, em s c; thm, mt dock sc to nh ny, sc nh, ny, th, n s; chc Chn hn nha anh em s c thm 1 b dy gilad ngoi l, ra bn, trong, l, silicon nh, vy th, o vn sang trng m anh, ngm th tu luyn theo b, dy theo, my i cht liu l, xit, n ging, nh, dy ca, gt2 pro Mnh thy eo n rt l, thoi mi, v d, chu, anh, em Ngoi ra do con ny n l, dng phi tho, ra lp, sim l, anh em s c thm mt t, vt, anh, em, tho, lp m nhc, Anh em, ch, trc, khi, mua, hai, ng, H, thng minh ri nha ti v n rt, l to y l, trc Galaxy Note, 4 phin bn 46 ln bnh thng nhng em, thy b; 6 i to ng khng, so snh vi, sc, khe, Ny n to r rt, kch c cpanel, ny l, 575 m V: chiu di l, 185 inch chnh.

I tn Honda, gu trc, l, thch c n s to nh l mt con gu, vy tip theo, so t lc, macro Ri, ri, tao, hn, cnh, vt, ln, vi, cha, gp, ci, trng, l, cha pro ny n nh l mt con khng long vy, ci c N l, 64m chiu ngang tnh t y n y nha l 74 inch chiu di l, 1745 thi, l, n s, mng hn 1 xu So vi, trc, v, ang, ny th, ch c nem, tai, tong, tai, voi, tai, tru th, my eo ca ti So snh Kch cm cha con dao, ny th em, thy l, n s, nhnh hn nhu, xu khng, ng, k, Honda, th, ra, xe c cht lng lm bng, nha, trong lng, l, 280gram, lc max Pro th s c cht lng y, lm bng nha ny, cn y l, Thp kim loi, ph sn, mng bt, t trng lng n s, ri vo khong, 376g, nng v, l, khi, eo; hai; u ny trong thi gian di th, mnh thy c hai vn th nht, l, n hi, b, vng vu v; Tun tay, l, mnh s; rt D b, bm vo cnh bn, ny cnh, tng, v, cnh ca, a nng tay v; khi mnh, tho, ng, h, ra khi, the th cm gic nh, l, Songoku, tho, c b; siu saiza, ra, vy, trc, Panda, th, n s; c; 2; camera camera, khng, l, 13, Megapixel v camera phn, mn hnh, ny l 80 nha bit s; i em gi, Woa, th, hai, anh, em selfie; I S c trc, lc, nt, n s, c mt camera, thi, N, l, c phn, gii, l, 13, megapixel, v, n s; lt ln, lt, xung, nh, Ny Anh em, cn thn vi camera ca, chic lng Nga, ti v, cp, Camera b, ln v n rt, mng thi, cn thn nu m t, th n s, cht camera lun, trc, lc, mt th, n s, c 2, nt, cng, nt, trn, l, bt, tt, mn, Hnh va l nt, ngun v nt back Nt di cng, l, lc Bch lun, cn trc Honda, th n s c mt nt, cng, Thi lc; ny, va, l, lc, ngun bt, tt mn, hnh, th, hai, l, v, l, nt, vch y th, em s thy c.

L mic ny v: gii loa rt to y t, trc lc, mu, ri, th, gia hai, lp, xe c mt khe, sim nha By gi, th mnh s, trnh, din, theo, Calcium cho, anh em, Cn con ny th tho, sim n s, d, hn, so vi con Panda ch l, cn thn nc nha ti v, khe sim n s, khng c ron, cao su chng nc, cn trc Panda, ny th anh, em s, cn phi tho c vt ra. I l c lc sim ny th n, lm bng, kim loi, thi c n chc chn Chnh v, th thi, l, chng nc ca, con ny n s, tt hn, so vi, trc, lc, maspro, Anh, em, ch, nh, Khi, tho, ra, n s c mt vng, cao Su hnh ch nht y nu m ri, ra m anh, em khng, cn thn lp vo y th n s, nh hng, n chng, nc, nha b, cm bin nhp tim ca, Pro th n s to hn vi, cm bin ca, trc, Panda, v, mn, hnh, th C: hai: u l iPad LCD, Nhng m trc Panda, th mnh thy l vin mo n kh thi thch, cn N tuy to nhng m mm n li ch 169 inch; l, anh, em, nh th, ny cm gic n, nhn, n n khng c sm mt anh, Em phn gii l, 450.000 bn, cho n mi tip sau con trc lc max Pro th sticker mn, hnh n to hn l, 21 inch vi, phn, gii, l, 480, n 480, Pixel c hai do mo nh nn l cm ng, trong, khi m anh, em chi Game hay, l xi, ng dng, nh, n, bm bn, phm, cho, n kh, khn cht lng mn, hnh, hin, th, th bn, N s b, m vng, kh, nng, nh, bt, ch, mn c sch, vn rossmax, Pro th mn, trng, xanh, p, hn, th y l, mt Ng h, mc nh, trn hai, chic, ng, h, ny mt ny, th, em c th, vo lun c Camera nha gi.

I vo i, i mt ng h, ny c hai, cng, khi, h, ng, h, Nga c rt, nhiu, em, trc, fender s c nhiu hn. I l hai mt c th: l ty bin theo, nh c nhn y l, kh m ng, h, trn, hay, ng, h, ny kin, trc, panda, th, n hin, th mt cch d, nhn, hn c kh, nhiu, nhau, v, vut, mi, khng, ht, ci mt ny, th Mnh thy l mt xu nht trong Nhng ci mt ng, h, mnh nhn, thy t, trc, n gi, anh em Khng hiu, sao m lm sao th ch, cn mt sao vng da c phi l, p, nht ri khng Em thy ti ni, ng, khng, ng, Bi Nhiu qu nhiu qu ti b qu nh tng quan th mnh nh gi, cao mn hnh trn trc lc mt ri, hn, nh, em c th, nhn thy ny m n, p, hn r rt, Cn trc Honda, th m n m vng hn rt, l, nhiu v; Thit k, nhng mnh li nh gi, cao trn ton, l hn, Ti v n nh hn con trc nc mt v, th n hi to qu mc Nu, nh m trc, lu, Michael v, kch c n nh, hn th, qu, l, tuyt, vi, giao, din s, dng Trn hai chic ng h, ny mnh thy kh, l, ging, nhau, trn, chic, Honda, cu, hnh, thp, hn, th s, dng Android 7, cn g hnh, cao hn li s, dng, l, hng, ni, nui y l, thng bo ny, th thng bo Google, n hin, th lin Tc lun v Dung rt, l, kh Cha, bng, em, t th, hai bn, qu, anh, em, l, khng, kt, ni vi in thoi, Nu, kt, ni, th, thng, bo n c rt nhiu v; thc s, l, mnh, thy rt, l, phin y l, thanh trng, thi, ny Khc bit mt cht, th trn, trc lc, max pro n s c thm, l, dn, dp, c vn, t phi sc, l, vo giao, din, ng dng do hai ny n ging, nh gi in thoi, ni M.

I cho mnh cng s khng. I su vo nhng, App C bn: n s c 3 kiu giao, din y l, kiu hng nhanh, ny v y l, ci, kiu c mt ng, h, gia thng, th, mnh s; quen s; dng, giao, din, ny y l, nhng, p c, vo y mnh s; Cho em coi v Google Play trc nha b nhn thy con Tenda men, vng hn r, rt v, tri nghim s, dng th mnh cng, thy l, ci con dc mt ri cm ng n cm gic d, bm hn, cn trc Honda, thnh thong, mnh, bm phm. Lm lc m khng c em, nht, l, nhng ci vng cm ng, phn vic, ny c hai, ng h; u c: tnh nng, i giao din, mn hnh hin th xanh, vung hay, trn, bnh, thng, ri, mnh s, vung, ti v; cho n s; lo bt cc; Gc cn vung th, hin, th c tt c lun A v: u c a nhim nha, khi c hai, ng, h, ny khi m mnh s, dng trong, thi, gian di th, mnh, thy l, nu, vo nhiu, ng, dng th, my n s; dng n s; thy Hi m m Nu nh eo tp luyn th thao Th mnh, khuyn, l, khng nn, nha nh, eo, cng, trn, tay, thi, mnh s, khng, review thm; v; phn Tp, luyn, ng, khng, mnh, c trch; v, sau y trn, hay ng, h, ny nhng em, thy th; Thng s trn trc, lc, vc, n s, thp thi, trc bn, ang, t v, ch s, ng, nhn, v, o nht, cho, ng, h; ny; u s: dng chip, l, Helio, p22, th mnh thy L do l, v, trc, lc, nt, ri, H, gim, xung, nhp, xung, Ti? U tin, th c bn, nhn, l, 105, GB v bn, nhn, l, 175, Hon trc, pht, n l bn, nhn, 15, v bn, nhn, 18, nh V, mnh, thy v, tin, th c hai, con s, dng n kh, tng, ng, nhau, cng, lc, th, trc, pro l, 23 phn trm ca, chic, Honda, l, 27, phn trm, cng c sng, ny cng Bt, wi, fi, nhau y ri, th mnh s, vo rt, fake ca, khc, cho, nhm coi, ny a nhim khng b, thot ti v hai con.

U l Ram 4GB ri m loa trc Panda, mnh, thy n to r rt th anh em nu nh mang em, lt Facebook, l, Tik, Tok hoc l, YouTube th, trong, khong 30 pht n 1 ting th m hai, my ny n s, hi m nh, Nhng M trc ban n n s, nng hn mt xu, So vi, trc lc max pro y l, nh chp, so snh gia hai, cho, mn ny. U tin, l iu kin, ban, ngy, sng Honda, lm camera, hng 13 megapixel mnh, thy l, cng, phn, gii, camera t, nhn, Thanh t li cho, cht lng chp, mu, sc, tt, hn, v, sc nt, cng, ngon, hn, r, rt lc, maspro c phn b, m vn, Nu chng sng cho b m xanh rt nng vng ti cn y l, nh t camera trc 80G kt s vi Roma, Pro v quay phim camera cng b, tnh trng, tng, t trong khi, ba li cho, mu, sc, p, v cc, hn tuy, nhin cam, trc; 8 ca ban. I mu hn tng kt li th, mnh nh gi, cao camera, Panda, Tuy, mc gi, r, hn kh nhiu nu nh anh em, cn mt ng, h, phc, v, camera quay, chp, khn, cp, trong, cng, vic, th c th, mc khon, nha, ch, nh, gi c nhn; Ca mnh v 26 ht ny mnh thy l, n vt, qu quy chun kch c s; Bc, thng, thng, dng, ng, h, android, kch c to ny th bn, nc, ngoi, h, rt, l, thch v, say nhiu, hn, vi, anh, em, Vit Nam, bnh, thng c c.

https://www.youtube.com/watch?v=xDZYc_y2smY